Apple® i logo Apple® są znakami towarowymi należącymi do Apple Inc.zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.